Guangdong Zhenhua Technology Co., Ltd.
BANNER1
BANNER2
BANNER3

ÖNÜMLER

ÖNÜMLER

ZHENHUA müşderilere ýokary hilli vakuum örtük enjamlary bilen üpjün etmekde ýöriteleşen öndüriji

Senagat amaly

amaly

Senagat lideri hökmünde kompaniýa 3C elektron önümleri, awtoulag, ýarymgeçiriji, fotoelektrik, gün, mebel we gurluşyk materiallary, sanitariýa enjamlary, gaplama, takyk optika, lukmançylyk, awiasiýa we beýleki pudaklar üçin ýokary hilli örtük çözgütleri bilen üpjün etdi, we pudak tarapyndan giňden tanaldy.
Jübi telefony

Jübi telefony

Awtoulag

Awtoulag

Elektronika

Elektronika

Gün energiýasy we ýarymgeçiriji

Gün energiýasy we ýarymgeçiriji

Gaty örtük

Gaty örtük

Optiki amaly we obýektiw

Optiki amaly we obýektiw

Biz hakda

HAKYNDA

ZHENHUA müşderilere ýokary hilli vakuum örtük çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşen kärhana.

Guangdong Zhenhua Technology Co., Ltd. (ozal Zhaoqing Zhenhua Wakuum Machinery Co., Ltd.) 1992-nji ýylda döredilip, müşderilere vakuum örtük enjamlaryny özbaşdak ösdürýän, öndürýän we satýan ýokary hilli vakuum örtük çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşen kärhana. örtük tehnologiýasy we tehniki goldaw bermek.Kompaniýanyň baş edarasy Guangdong welaýatynyň Zhaoqing şäherinde ýerleşýär we Zhaoqing şäherinde üç önümçilik bazasy bar, degişlilikde ungungui Zhenhua senagat seýilgähi, Beiling önümçilik bazasy we Lantang önümçilik bazasy;şol bir wagtyň özünde, Guangdong Zhenhua Technology Co., LTD ýaly birnäçe satuw we hyzmat merkezleri bar.

Görmek düwmesine basyň
 • Döredildi
  -
  Döredildi
 • Önümçilik esaslary
  -
  Önümçilik esaslary
 • Satyş we hyzmat merkezleri
  -
  Satyş we hyzmat merkezleri
 • Patent şahadatnamalary
  -
  Patent şahadatnamalary
 • Bir gektar ýer
  -
  Bir gektar ýer

habarlar

habarlar

ZHENHUA-ny yzarlaň we hakyky wagtda degişli pudak tendensiýalary barada has giňişleýin öwreniň.
Arkadan çykarylýan elektrik üpjünçiligi bilen Magnetron tüýdük örtügini güýçlendirmek

Arkadan çykarylýan elektrik üpjünçiligi bilen Magnetron tüýdük örtügini güýçlendirmek

Magnetron tüýdük örtügi ýalpyldawuk akymda, pes çykaryş tok dykyzlygy we örtük kamerasynda pes plazma dykyzlygy bilen amala aşyrylýar.Bu, magnitron tüýdük tehnologiýasynyň pes film substrat baglanyşyk güýji, pes metal ionlaşdyryş tizligi we pes depozit ra ... ýaly kemçiliklerine eýe bolýar.

Görmek düwmesine basyň 21/ 06
RF akymynyň ulanylmagy

RF akymynyň ulanylmagy

1. izolýasiýa plyonkasyny dökmek we örtmek üçin peýdaly.Elektrodyň polýarlygynyň çalt üýtgemegi, izolýasiýa filmlerini almak üçin izolýasiýa nyşanlaryny gönüden-göni tüýkürmek üçin ulanylyp bilner.Eger izolýasiýa filmini dökmek we goýmak üçin DC güýç çeşmesi ulanylsa, izolýasiýa filmi polo positiveitel ionlaryň girmeginiň öňüni alar ...

Görmek düwmesine basyň 21/ 06
Pes temperaturaly ion himiki ýylylygy bejermek

Pes temperaturaly ion himiki ýylylygy bejermek

1. Adaty himiki ýylylygy bejermegiň temperaturasy Adaty himiki ýylylygy bejermek amallary karburizasiýa we nitridi öz içine alýar we prosesiň temperaturasy Fe-C faza diagrammasy we Fe-N faza diagrammasy boýunça kesgitlenýär.Karburizasiýa temperaturasy takmynan 930 ° C, we ...

Görmek düwmesine basyň 14/ 06
Wakuum bugarmak örtüginiň tehniki aýratynlyklary

Wakuum bugarmak örtüginiň tehniki aýratynlyklary

1. Wakuum bugarmak örtügi film materiallarynyň bugarmagyny, bug atomlaryny ýokary wakuumda daşamagy we iş böleginiň üstündäki bug atomlarynyň ýadrosyny we ösmegini öz içine alýar.2. Wakuum bugarmak örtüginiň çöketlik wakuum derejesi ýokary, gener ...

Görmek düwmesine basyň 14/ 06
Gaty örtükleriň görnüşleri

Gaty örtükleriň görnüşleri

TiN, ýokary güýç, ýokary gatylyk we köýnek garşylygy ýaly artykmaçlyklary kesmek gurallarynda ulanylýan iň irki gaty örtükdir.Örtülen gurallarda we örtülen galyplarda giňden ulanylýan, senagat taýdan ösen we giňden ulanylýan gaty örtük materialy.TiN gaty örtük ilki bilen 1000 at ...

Görmek düwmesine basyň 07/ 06