Guangdong Zhenhua Technology Co., Ltd.
BANNER1
BANNER2
BANNER3

ÖNÜMLER

ÖNÜMLER

ZHENHUA müşderilere ýokary hilli vakuum örtük enjamlary bilen üpjün etmekde ýöriteleşen öndüriji

Senagat amaly

amaly

Senagat lideri hökmünde kompaniýa 3C elektron önümleri, awtoulag, ýarymgeçiriji, fotoelektrik, gün, mebel we gurluşyk materiallary, sanitariýa enjamlary, gaplama, takyk optika, lukmançylyk, awiasiýa we beýleki pudaklar üçin ýokary hilli örtük çözgütleri bilen üpjün etdi, we pudak tarapyndan giňden tanaldy.
Jübi telefony

Jübi telefony

Awtoulag

Awtoulag

Elektronika

Elektronika

Gün energiýasy we ýarymgeçiriji

Gün energiýasy we ýarymgeçiriji

Gaty örtük

Gaty örtük

Optiki amaly we obýektiw

Optiki amaly we obýektiw

Biz hakda

HAKYNDA

ZHENHUA müşderilere ýokary hilli vakuum örtük çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşen kärhana.

Guangdong Zhenhua Technology Co., Ltd. (ozal Zhaoqing Zhenhua Wakuum Machinery Co., Ltd.) 1992-nji ýylda döredilip, müşderilere vakuum örtük enjamlaryny özbaşdak ösdürýän, öndürýän we satýan ýokary hilli vakuum örtük çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşen kärhana. örtük tehnologiýasy we tehniki goldaw bermek.Kompaniýanyň baş edarasy Guangdong welaýatynyň Zhaoqing şäherinde ýerleşýär we Zhaoqing şäherinde üç önümçilik bazasy bar, degişlilikde ungungui Zhenhua senagat seýilgähi, Beiling önümçilik bazasy we Lantang önümçilik bazasy;şol bir wagtyň özünde, Guangdong Zhenhua Technology Co., LTD ýaly birnäçe satuw we hyzmat merkezleri bar.

Görmek düwmesine basyň
 • Döredildi
  -
  Döredildi
 • Önümçilik esaslary
  -
  Önümçilik esaslary
 • Satyş we hyzmat merkezleri
  -
  Satyş we hyzmat merkezleri
 • Patent şahadatnamalary
  -
  Patent şahadatnamalary
 • Bir gektar ýer
  -
  Bir gektar ýer

habarlar

habarlar

ZHENHUA-ny yzarlaň we hakyky wagtda degişli pudak tendensiýalary barada has giňişleýin öwreniň.
99zxc.Plastiki optiki komponent örtük programmasy

99zxc.Plastiki optiki komponent örtük programmasy

Häzirki wagtda bu pudak sanly kameralar, ştrih kod skanerleri, süýüm optiki datçikler we aragatnaşyk ulgamlary we biometrik howpsuzlyk ulgamlary ýaly amaly programmalar üçin optiki örtükleri ösdürýär.Bazar arzan, ýokary öndürijilikli plastmassa optiki ...

Görmek düwmesine basyň 07/ 11
Örtülen aýnanyň film gatlagyny nädip aýyrmaly

Örtülen aýnanyň film gatlagyny nädip aýyrmaly

Örtülen aýna bugarýan örtükli, magnetron tüýdükli örtükli we hatar bugly örtülen aýna bölünýär.Filmi taýýarlamagyň usuly başga bolansoň, filmi aýyrmagyň usuly hem başga.1-nji teklip, gidroklor kislotasyny we sink poroşokyny ýuwmak we sürtmek üçin ulanmak ...

Görmek düwmesine basyň 07/ 11
Wakuum ulgamynyň birnäçe problemasyna üns bermeli däldir.

Wakuum ulgamynyň birnäçe problemasyna üns bermeli däldir.

1, Klapanlar, duzaklar, tozan ýygnaýjylar we wakuum nasoslary ýaly wakuum komponentleri biri-birine birikdirilende, nasos turbasyny gysga etmäge synanyşmaly, turbageçirijiniň akym gollanmasy uly we geçirijiniň diametri umuman bolýar nasos portunyň diametrinden kiçi däl, w ...

Görmek düwmesine basyň 07/ 11
Wakuum buglarynyň çökmegi, tüýkürme we ion örtügi

Wakuum buglarynyň çökmegi, tüýkürme we ion örtügi

Wakuum örtügi esasan wakuum buglarynyň çökmegini, tüýkürýän örtükleri we ion örtügini öz içine alýar, bularyň hemmesi dürli inçe we örtükli wakuum şertlerinde distilýasiýa ýa-da tüýkürmek arkaly plastmassa bölekleriniň üstünde dürli metal we metal däl filmleri goýmak üçin ulanylýar; bilen ...

Görmek düwmesine basyň 07/ 11
Wakuum ion örtük tehnologiýasy näme

Wakuum ion örtük tehnologiýasy näme

1 v Wakuum ion örtük tehnologiýasy Wakuum kamerasynda wakuum ýaýy çykarmak tehnologiýasyny ulanmak bilen, katod materialynyň üstünde ýaý çyrasy emele gelýär we katod materialynda atomlaryň we ionlaryň emele gelmegine sebäp bolýar.Elektrik meýdanynyň täsiri astynda atom we ion şöhleleri bombalanýar ...

Görmek düwmesine basyň 07/ 11